Tác giả :
 
Các nội dung cần lưu ý:
1. Đối với các học phần Giáo dục thể chất (GDTC), Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng (GDTC&QP) chỉ triển khai giảng dạy trực tuyến cho học phần GDTC3 (Môn cờ vua).
2. Đối với các học phần Giáo dục quốc phòng Trung tâm GDTC&QP chỉ triển khai dạy trực tuyến cho các học phần Giáo dục quốc phòng 1 và 2.
3. Đối với Các học phần GDTC1,GDTC2, GDTC3 (khác môn Cờ vua) và học phần GDQP3 tạm thời chưa tổ chức giảng dạy và học tập cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.
Trân trọng thông báo./
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: Số 01, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028 3896 9916 - 8560

E-mail: ttgdtcqp@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 39,239

Tổng truy cập:146,789