• Danh sách CBVC trung tâm

  Tổng số nhân sự cơ hữu của Trung tâm hiện nay gồm 9 cán bộ giảng viên với các chức trách sau đây:

  - ThS. Nguyễn Văn Quận - Giám đốc trung tâm: Chịu trách nhiệm chung; công tác tổ chức nhân sự; phong trào, đoàn thể; phụ trách bộ môn Giáo dục thể chất.

  - TS. Nguyễn Đức Thành - Phó giám đốc trung tâm phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất; phụ trách bộ môn Giáo dục Quốc phòng - an ninh.

   

   

   

   

  -  Danh sách Giảng viên của trung tâm GDTC & QP

   

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC DANH

  HỌC VỊ

  GHI CHÚ

  1

  Nguyễn Văn Quận

  Giám đốc

  Thạc sĩ

  quanngv@hcmute.edu.vn

  2

  Nguyễn Đức Thành

  Phó Giám đốc

  Tiến sĩ

  thanhnd@hcmute.edu.vn

  3

  Trần Phong Vinh

  Giảng viên

  Thạc sĩ

  vinhtp@hcmute.edu.vn

  4

  Lưu Thanh Phương

  Giảng viên

  Cử nhân

  phuonglt@hcmute.edu.vn

  5

  Trần Văn Tuyền

  Giảng viên

  Thạc sĩ

  tuyentv@hcmute.edu.vn

  6

  Đỗ Hoàng Long

  Giảng viên

  Thạc sĩ

  longdh@hcmute.edu.vn

  7

  Nguyễn Hùng  Anh

  Giảng viên

  Thạc sĩ

  anhnh@hcmute.edu.vn

  8

  Phạm Đức Hậu

  Giảng viên

  Thạc sĩ

  haupd@hcmute.edu.vn

  9

  Nguyễn Thanh Bình

  Giảng viên

  Thạc sĩ

  ntbinh@hcmute.edu.vn

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ttgdtcqp@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 3,564

Tổng truy cập:38,977