• Chức năng nhiệm vụ

  1. Chức năng

              TT GDTC & QPAN là đơn vị tự chủ, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, có tư cách pháp nhân, và con dấu riêng.

  Trung tâm có chức năng, đào tạo giảng dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, tổ chức các hoạt động TDTT và QP-AN cho sinh viên toàn trường; đồng thời thực hiện các dịch vụ TDTT  trong và ngoài trường theo đúng yêu cầu nhiệm vụ.

  2.  Nhiệm vụ

  -  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình đào tạo GDTC và QPAN của nhà trường; Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường, đồng thời hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, giảng dạy liên quan đến môn học;

  -  Tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

  -  Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên theo sự phân công chung của Hiệu trưởng;

  -  Lập kế hoạch mời giảng, phân công giảng viên giảng dạy các học phần về GDTC và QPAN;

  -  Đề xuất kế hoạch thay mới, bổ sung, bảo trì trang thiết bị, sân bãi nhà tập;

  -  Chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Công đoàn trường, các phòng, khoa, trung tâm tổ chức các hoạt động TDTT cho Cán bộ viên chức và sinh viên.

              -  Tổ chức tuyển chọn, đào tạo các đội tuyển thể thao tham gia thi đấu các giải thể thao và Hội thao Quốc phòng cấp thành phố và toàn quốc.

  -  Tổ chức cấp chứng chỉ GDTC và QPAN cho SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi trình hiệu trưởng phê duyệt.

  -  Tổ chức và quản lý các câu lạc bộ thể thao ngoại khóa, các hoạt động phong trào TDTT cho học sinh, sinh viên và cán bộ giảng viên trường.

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ttgdtcqp@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,170

Tổng truy cập:46,336